.NET Core 3.0 içerisindeki IHostingEnvironment ile IHostEnvironment – obsolete tipi

.Net 3.0 ile gelen güncellemelerden bir tanesi de HostingEnviroment sınıfında yapılan bir takım temel değişiklikler. Temelde içerisinde yukarıdaki gibi parametreleri barındıran iki adet HostingEnvironment sınıfı mevcut. Bunlardan bir tanesi “Microsoft.AspNetCore.Hosting” diğeri ise “Microsoft.Extensions.Hosting” sınıfına ait namespace’ler. Tabi bu sınıf adları .net core 3.0’a kadar geçerli idi. .Net Core 3.0 itibari ile (3.1 ve muhtemelen üzeri de dahil olacak) aşağıdaki şekilde değiştirildi. Bu şekilde gördüğünüz gibi aslında iki sınıfta birbirinden bir miktar daha farklı veriler tutar …