Updated : May 12, 2016 in Asp.Net - MVC

MVC ActionResult ve View Kullanımı

Her View bir ActionResult yani bir aksiyon/eylem sonucuna ihtiyaç duyacaktır. WebFormcular için anlatmak gerekirse her sayfanın "PageLoad"ı gibi düşünebilirsiniz. İşlem esnasında başka bir yol verilmedi ise…