MongoDB Id’ye Göre Sıralama İşlemi (Order By Id)

MongoDB bilindiği üzere NoSQL bir yapı olduğu için sorgularımız da normal SQL sorgularından bir hayli farklı, Json olarak üretiliyor. MongoDB içerisinde _id diye belirtilen alan asında bir bakıma document name diyebiliriz. Zira bu alan farketmiş olacağınız şekilde aşağıdaki gibi bir “string” benzeri yapıdan oluşuyor. [highlight] ObjectId(“5b5ad9dbc27da340e41021ca”) [/highlight] Ancak bu sizi şaşırtmasın, zira klasik Identify Primary Key’ler gibi bu alan da benzersiz ve dolayısı ile sıralı. Yani bu default olarak gelen bir özellik. Dediğim gibi, isimsiz …