MongoDB – İstediğiniz Alanları Seçmek. Select Field

Merhaba Arkadaşlar, SQL yapılardan hatırlayacağınız şekilde sorgularda örneğin; Select Id, Username, Email, Password, Active From Customer gibi istediğiniz alanları getirebiliyorsunuz. Yani tüm alanları değil de, sadece istediğiniz alanları getirebiliyorsunuz. Bunun MongoDB karşılığı ise aşağıdaki gibi; db.getCollection(‘Customer‘).find( {} , { _id: 1, “Username”: 1, “Email”: 1, “Password”: 1, “Active”: 1 } ) Burada “1” dediğiniz alan, o alanı görüntüle anlamına gelmektedir. Eğer bir alanın görünmemesini istiyor iseniz bu alanı “0” olarak geçmeniz gerekmektedir. İşte bu kadar. …