GetValueOrDefault Kullanımı

GetValueOrDefault fonksiyonunun kullanımı aslına bakarsanız oldukça basit ve bir o kadar da işlevlidir. Ne işe yarar? İşin özü; GetValueOrDefault fonksiyonu null özelliğinde olabilen bir değişikenin bir alana/değişkene atarken null olmasından dolayı doğabilecek hataları ortadan kaldırır. Kullanımı: Veritabanından gelen bir null değer düşünelim ve bunu bir değişkene atayalım. int sinifSayisi = databasedenGelen.GetValueOrDefault(); işte bu şekilde “databasedenGelen” null(tanımsız) bile olsa değer “0” olarak atanacaktır. String / vb… alanlar için string sinifAdi = databasedenGelenIsim.GetValueOrDefault(“Boş”); Umarım işinize yaramıştır 🙂