Environment Sınıfı

Environment sınıfı aslında adından da anlaşılacağı üzere application’ın çalıştığı ortamın, çevrenin bilgilerini bizimle paylaşır. İçlerindeki bazı bilgilere bakacak olursa da aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz. Özellik Tür Açıklama Environment.CommandLine string Uygulamanın çalışmakta olduğu dizini uygulama adı ve uzantısıyla birlikte verir. Environment.CurrentDirectory string Uygulamanın çalışmakta olduğu dizini verir. Environment.CurrentManagedThreadId int Çalışmakta olan ThreadId’yi döner. Environment.MachineName string Uygulamanın çalışmakta olduğu makinanın adını verir. Environment.Is64BitOperatingSystem bool Uygulamanın çalışmakta olduğu işletim sisteminin 64 bit olup olmadığını döner. Environment.Is64BitProcess bool Uygulamanın çalışmakta …