C# İle Cmd Sorgusu, Komut Çalıştırma

Cmd ile command prompt üzerinden bir çok komut çalıştırılabilir. Örneğin; run mongod netstat vs… vs… İşte bu ve benzeri bütün komutları c# ile yapmanın da elbette bir yolu var. Şimdi kodumuza geçelim; Kısaca bakacak olursak; startInfo.WindowStyle => Çalışma esnasında command prompt ekranının açılıp açılmayacağı belirlenir. startInfo.WorkingDirectory = @”c:\” => Uygulama (.exe, .dll. vs…) hangi dizinde ise satır bu dizinde çalıştırılacaktır. startInfo.FileName => Çalıştırılacak dosya adı. process.Start() => İşlemin başlatılmasını sağlar. process.WaitForExit() => İşlem bitene kadar …