Error during serialization or deserialization using the JSON JavaScriptSerializer…

Error during serialization or deserialization using the JSON JavaScriptSerializer. The length of the string exceeds the value set on the maxJsonLength property. JSON JavaScriptSerializer kullanılarak serileştirme veya seriyi kaldırma sırasında hata. Dizenin uzunluğu maxJsonLength özelliğinde ayarlanan değeri aşıyor. Bu hatanın temel kaynağı, sunucudan client yani istemci tarafına gönderilen verinin maksimum sınırları aşmasıdır. Ancak çözümü iki yönlü. Birincisi web.config üzerinde yapılması gereken aşağıdaki şekilde bir ayarlama. Bu ayarlamada “maxJsonLength” içerisinde verilecek değer int tipindedir ve maksimum …